דמי פגיעה בעבודה

הביטוח הלאומי מעניק דמי פגיעה לעובדים עצמאיים או שכירים המבוטחים בביטוח הלאומי במקרה של פגיעה בעבודה. פגיעה בעבודה נחשבת לתאונת שאירעה במהלך העבודה, בדרך אל העבודה, בחזרה ממנה או גם לכל פעולה הקשורה לעבודה שהתבצעה מחוץ[…]

Read more